De Klaverblad Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

De Klaverblad Arbeids­ongeschiktheids­verzekering
  1. Bereken premie
  2. Uw premie
  3. Uw gegevens
  4. Controleren
  5. Gezond­heids­verklaring
jaar
euro
euro

Verzekerd bedrag

U kunt maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen verzekeren. De meeste ondernemers verzekeren 80% van hun inkomen, maar lager kan natuurlijk ook. Wel is het verzekerde bedrag dat u kiest nog onder voorbehoud. Deze beoordelen we namelijk nog bij het behandelen van uw aanvraag.

Indexering

U kunt er voor kiezen om het verzekerde bedrag jaarlijks te laten stijgen op basis van het CBS-consumentenprijsindexcijfer. Hierdoor wijzigt het verzekerde bedrag jaarlijks in dezelfde verhouding als de prijzen. Aan het meeverzekeren van deze index zijn geen kosten verbonden. Omdat het verzekerde bedrag stijgt, betaalt u wel meer premie. Als u arbeidsongeschikt bent, dan stopt de indexering.

Wat voor soort verzekering wilt u?

Kiest u voor een uitkeringsduur tot maximaal de eindleeftijd (Royaal Plus AOV of Royaal AOV). Dan krijgt u maximaal tot de eindleeftijd die u kiest een uitkering. Kiest u voor een ingekorte uitkeringsduur (Klaverblad AOV Flex). Dan krijgt u op de volgende pagina de mogelijkheid om te kiezen voor een uitkeringsduur van maximaal 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Als de maximale uitkeringsduur is bereikt, dan stopt de verzekering.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering stopt. Als u een uitkering ontvangt, dan stopt deze ook op het moment dat uw verzekering stopt.

Eigenrisicotermijn

De eerste dagen dat u arbeidsongeschikt bent, vangt u financieel zelf op. Wij noemen dit de eigenrisicotermijn. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie.