De Klaverblad Gezins­ongevallen­verzekering

De Klaverblad Gezins­ongevallen­verzekering
  1. Uw premie
  2. Uw gegevens
  3. Controleren
(Het verzekerde bedrag bij overlijden is € 5.000,-)
Progressief stijgende uitkering bij invaliditeit

De hoogte van de uitkering bij invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit, uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de uitkering. Normaal gesproken wordt bij 100% invaliditeit het gehele verzekerde bedrag uitgekeerd.

De Gezins­ongevallen­verzekering van Klaverblad Verzekeringen keert echter tot driemaal het verzekerde bedrag uit. In het algemeen zal de behoefte aan financiële middelen sterk toenemen naarmate de invaliditeit ernstiger is. Om een passend bedrag uit te keren, biedt de Gezins­ongevallen­verzekering daarom een uitkeringspercentage dat progressief stijgt ten opzichte van het invaliditeitspercentage.

Bij 50% invaliditeit bedraagt de uitkering 80% van het verzekerde bedrag, bij 75% is dat 180%. Bij volledige invaliditeit wordt zelfs 300% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. U krijgt zodoende de beschikking over een flink geldbedrag op het moment dat u dat werkelijk nodig heeft. Als u op het moment van het ongeval ouder bent dan 75 jaar, dan keren wij 50% minder uit. Onderstaande grafiek laat de verhouding zien tussen de mate van invaliditeit en de hoogte van de uitkering.

Grafiek uitkeringspercentage bij percentage invaliditeit

Kies uw betalingstermijn
  Contact