Een gewoon goede Overlijdensrisicoverzekering

Een gewoon goede Overlijdensrisicoverzekering
  1. Bereken premie
  2. Uw premie
  3. Uw gegevens
  4. Gezondheidsverklaring
  5. Aanvragen

Verzekering voor

U kunt een verzekering afsluiten voor één of twee personen. Bij een verzekering voor één persoon keren wij uit als deze persoon overlijdt. Bij een verzekering voor twee personen keren wij uit als één van deze personen overlijdt. Daarna stopt de verzekering.

Rookt verzekerde of heeft verzekerde de afgelopen 2 jaar gerookt?

Kies 'Nee' als deze verzekerde niet rookt en ook de afgelopen 2 jaar niet heeft gerookt. Denk aan sigaretten, shag, pijp of sigaar. Met roken bedoelen we ook het gebruik van nicotinehoudende middelen, zoals nicotinepleisters, nicotinekauwgom, nicotinetabletten of een nicotine-inhaler.
euro
jaar

Looptijd

De looptijd is de periode vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering. Als de verzekerde of één van de verzekerden voor de einddatum overlijdt, dan keren wij het verzekerde bedrag uit.

De looptijd voor deze verzekering moet minstens 5 jaar zijn. Houd er rekening mee dat de verzekerde op de einddatum van de verzekering niet ouder mag zijn dan 75 jaar.

Wordt de verzekering gekoppeld aan een hypotheek? Dan is de looptijd van de verzekering meestal gelijk aan de looptijd van de hypotheek.
%

Rentepercentage lening

Het kan zijn dat u deze verzekering nodig heeft om bij overlijden (een deel van) uw hypotheek af te lossen. Heeft u een zogenaamde 'annuïteitenhypotheek'? Dan kunt u ervoor kiezen dat het verzekerde bedrag altijd even hoog is als de resterende hypotheekschuld. U vult dan bij 'Rentepercentage lening' het rentepercentage van uw hypotheek in. Het verzekerde bedrag moet bij aanvang van de verzekering even hoog zijn als uw hypotheekschuld. Vervolgens kiest u in het volgende scherm voor een 'annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering'.
Als u dit veld niet invult, dan rekenen we met een standaardpercentage van 3,00%.