Algemene gegevens

Polisnummer

Het polisnummer (pakketnummer) kunt u terugvinden op het polisblad of andere polisstukken die wij naar u toegezonden hebben. Als de premie automatisch geïncasseerd wordt door Klaverblad, dan kunt u het polisnummer ook terugvinden op uw rekeningafschrift.
Gegevens verzekeringnemer