Algemene gegevens

Dit formulier is om een particuliere aansprakelijkheidsschade in te dienen namens één van onze verzekerden en is niet geschikt om als benadeelde of als bedrijf uw schade in te dienen. Als benadeelde en als bedrijf kunt u via e-mail contact met ons opnemen op sch.varia@klaverblad.nl of telefonisch op 079-3 204 411.

Polisnummer

Het polisnummer (pakketnummer) kunt u terugvinden op het polisblad of andere polisstukken die wij naar u toegezonden hebben. Als de premie automatisch geïncasseerd wordt door Klaverblad, dan kunt u het polisnummer ook terugvinden op uw rekeningafschrift.

Bent u de verzekeringnemer?

Met verzekeringnemer en verzekerde bedoelen wij iets anders. De verzekeringnemer is degene op wiens naam de verzekering is afgesloten. Dit kunt u terugvinden op het polisblad. De verzekerde is de persoon die onder de dekking van de polis valt.
Gegevens verzekeringnemer