Algemene gegevens

Wij adviseren u bij ruitschade direct contact op te nemen met Autotaalglas, Carglass of een andere Focwa-autoruitherstelbedrijf. U hoeft de schade dan niet bij ons te melden. U hoeft de vragen die hieronder staan niet te beantwoorden.


Als u niet naar een van de genoemde herstelbedrijven gaat, kunt u verder met het (online) melden van uw schade.

Polisnummer

Het polisnummer (pakketnummer) kunt u terugvinden op het polisblad of andere polisstukken die wij naar u toegezonden hebben. Als de premie automatisch geïncasseerd wordt door Klaverblad, dan kunt u het polisnummer ook terugvinden op uw rekeningafschrift.
Gegevens verzekeringnemer

Privacy